Privacyreglement

Om de behandelprocedure zo goed mogelijk te laten verlopen, worden uw medische en administratieve gegevens bijgehouden in ons elektronisch patiënten dossier (EPD). Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Naast uw eigen fysiotherapeut hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot dit dossier die werkzaam zijn bij Specifiek Fysiotherapie.
Iedereen heeft geheimhoudingsplicht en er wordt uitermate zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.
Gegevens van patiënten worden zonder toestemming van de patiënt niet aan derden verstrekt, ook niet aan familie.