Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Indien u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts of specialist dan maakt u gebruik van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Dit houdt in dat de fysiotherapeut u eerst een screening afneemt tijdens de eerste afspraak om te bepalen of u zonder tussenkomst van de huisarts/ specialist in behandeling genomen kan worden.

Vervolgens zal er verder gegaan worden met het fysiotherapeutisch onderzoek gevolgd door de behandeling.

Fysiotherapie met verwijzing van arts.

Aanmelden met verwijzing van de huisarts of specialist geeft een ander tarief voor de eerste behandeling vanwege dat er andere diagnosecode voor geldt. Wil u hier meer informatie over vraag dit even na bij de therapeut die u behandelt