Psychosomatische fysiotherapie

Soms is er geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar voor gezondheidsklachten. Als geen duidelijke lichamelijke oorzaak gevonden wordt, wordt er snel gedacht aan een psychisch probleem. Er zijn wel duidelijke lichamelijke symptomen aanwezig, zoals pijn, tintelingen of een doof gevoel. Dit is voor veel mensen vaak verwarrend en plegen een arts raad. Dit vaak zonder bevredigend resultaat. In dit soort situaties kan een psychosomatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.

Psychosomatische fysiotherapie (PSF) is een specialisatie fysiotherapie gericht op psychosomatische klachten. Dit kunnen klachten zijn waarbij stress of angst een rol speelt, vermoeidheid (chronische) pijn of er geen duidelijke oorzaak voor de klachten te vinden is. Daarnaast kunnen oorzaken of gebeurtenissen, zoals problemen in de relationele sfeer of emotionele problemen, invloeden hebben op lichamelijke klachten. Deze relatie tussen lichamelijke klachten en psychische belasting, de zogenoemde psychosomatiek, wordt niet altijd even gemakkelijk opgemerkt. Wanneer de klachten enige tijd bestaan en er geen duidelijke oorzaak gevonden wordt, kan dit onrust en onbegrip opleveren. De PSF kan inzichten bieden in deze onderliggende relaties. De manier hoe men omgaat of reageert op de klachten, blijken bepalend te zijn voor het ontstaan en het in stand houden van de klachten. Ieder mens heeft zijn eigen levenspatroon of ritme. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met zijn lichaam en geeft. Als we ons goed voelen dan betekend dit dat ons lichaam, geeft en leefomgeving in balans is. Door omstandigheden, zoals als stress, ziekte of ongeluk kan deze balans verstoord raken. Dit is vaak een sluipend proces. In principe trekt ons lichaam aan de bel als er iets niet in orde is. Wanneer een signaal is, bijvoorbeeld pijn, dan reageren wij daarop. Op het moment dat iemand voortdurend onder druk staat, dan kan het gebeuren dat deze signalen niet altijd worden herkend door het lichaam. 

Bij een psychosomatisch fysiotherapeut kunt u terecht voor stressgerelateerde klachten (zowel in relationele sfeer als werkgerelateerde stress), somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK), angstgerelateerde klachten (bijvoorbeeld hyperventilatie of paniekaanvallen), depressie of depressieve gevoelens of chronische pijn. 

De therapie start met een intake wisselend van 25 tot 45 minuten, afhankelijk van uw klachten. Deze intake bestaat enkel uit een uitgebreid vraaggesprek, uitleg over uw klachten en het bespreken van uw doelen. Aan de hand van deze doelen wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Dit kan bestaan uit: ontspanningstherapie, lichaamsbewustwording, communicatieve massage (door aanraking wordt u bewust hoe uw lichaam reageert op stress en gedraagt) en coaching (cognitief gedragsmatige interventies om bepaalde overtuigingen over ziekte bij te stellen).  De fysiotherapeut wil als het ware weer een balans vinden tussen 

Binnen de behandeling is het belangrijk dat u als client een actieve rol inneemt door oefeningen thuis uit te voeren. De therapeut kan de problemen of klachten niet oplossen, maar uw vaardigheden, kennis en inzicht aanbieden, zodat u de oplossingen vindt die bij uw passen.